Kako so zdravniki v Sloveniji postali potrošna roba z omejenim rokom trajanja

Državno zdravstvo vs Zdravniki in Pacienti 10:0 


1:0
Že med študijem se ukvarjajo z znanstvenimi birokratizmi, namesto, da bi se učili čimprej zdraviti pacienta
2:0
Po končanem študiju in strokovnem izpitu ne smejo na pacienta niti pomisliti.
3:0
Med specializacijo delajo vse in z milijon dolžnosti. S sklonjeno glavo upajo, da jim bo kdo namenil kakšno praktično znanje.
4:0
Specializanti medicine so uporabljeni kot vir dvojnega pritoka finančnih sredstev s strani Sistema.
5:0
Študij medicine ne traja 6 let, ampak 12 let. Takrat dobijo zdravniki papir, ki se mu reče licenca za opravljanje zdravniškega dela. Velja v EU, v Sloveniji pa ne velja še 5 let.
6:0
Država zdravnikom z grožnjo vračila stroškov specializacije onemogoča  samostojno pot. Glej četrti in odločilni zadetek Sistema.
7:0
Država jim s pomočjo davčne, delovno-pravne in zdravstvene regulative onemogoča delo kot samostojnemu zdravniku v javnem zdravstvu.
8:0
Država, kljub opozorilom, sporoča slovenskih zdravnikom, da je Sistem odličen. Igra se nadaljuje.
9:0
Kljub rednemu plačevanju zdravstvenih prispevkov, pacienti na zdravnika čakajo nerazumno dolgo oz vse težje pridejo do zdravnika. Z medijskimi spini Sistem zdravnika postavlja kot odgovornega za stanje zdravstva v Sloveniji.
10:0
Čeprav na igrišču nemočno leži že 6 od 11 zdravnikov, se tekma ne ustavi. Država pravi, da bodo pač uvozili tuje zdravnike in nadomestili poškodovane. Preostalim pa ponuja dodatno plačilo za pokrivanje šestih onemoglih zdravnikov. Preprosto.