Ko zdravnik postane dobavitelj

Zakaj sploh gre?

Zdravnik pri svojem delu ustvarja depoje zdravil in materiala, ki ga uporablja pri svojem delu. V skupinskih naročilih tako zdravniki naročajo določene produkte, za katere predvidevajo, da jih bodo v doglednem času uporabili pri svojem delu.  Nemalokrat pa se zgodi, da zdravniku zmanjka točno določena velikost, oblika, številka, dimenzija...materiala. Takrat ima dve možnosti. Pokliče lokalnega dobavitelja ali uporabi Menjalnico.

Ideja je preprosta?

Vse temelji na preprostem dejstvu. Ko ti zmanjka določene sestavine (material), pokličeš kolega, če ti lahko na hitro posodi sestavino. Ponavadi v domačem okolju potrkamo pri sosedu in prosimo za izposojo. 

In to je vse.

V svetu Menjalnice pa to zgleda takole:

Vsak zdravnik z nakupom v skupinskem naročilu postane potencialni dobavitelj. Taka so pravila skupinskega naročanja.

Zdravnik torej potrebuje določen material. Uporabi Menjalnico. Na spletni strani se mu prikažejo vsi produkti, ki so jih kupili uporabniki v skupinskih naročilih. Izbere produkte, ki so potencialno na voljo pri zdravnikih - dobaviteljih in odda povpraševanje.

Menjalnica ima zadolženega Čuvaja (Exchange Keeper), ki bdi nad prispelimi povpraševanji. Dokler ne bo med uporabniki zadostna količina produktov, ima Čuvaj tudi nalogo, da prerazporeja produkte specifikatorjev, ki so anonimni in že imajo večje zaloge materialov. Tako Vam bo na Vaše povpraševanje po vsej verjetnosti odgovoril Čuvaj, dokler več produktov ne bo v sistemu in s tem več zdravnikov - dobaviteljev. Pomembno je, da zdravniki - dobavitelji, ki imajo produkt in ga želijo deliti s kolegom, to izkažejo z odgovorom na povpraševanje in tako vzpostavijo komunikacijo.

Anonimnost je pomembna!

Čuvaj ima tudi nalogo ohranjanja anonimnosti. Povpraševalec in zdravniki - dobavitelji so anonimni. Medikont varuje e-poštne naslove zdravnikov - dobaviteljev.

Ko zdravnik odda povpraševanje, Čuvaj preko Medikont Menjalnice pošlje pošto vsem zdravnikom - dobaviteljem. Šele, ko posamezni zdravnik - dobavitelj odgovori na povpraševanje, razkrije svoj pravi epoštni naslov. Od takrat naprej steče komunikacija med povpraševalcem in zdravnikom - dobaviteljem.

Če bodo produkti, ki so predmet povpraševanja na voljo, potem se z zdravnikom - dobaviteljem domenita za način transakcije. Edini pogoj Menjalnice je, da ob prodaji cena ne sme presegati cene na Medikontu. Seveda pa Vam ob dogovoru zdravnik-dobavitelj material tudi posodi, podari...

Dobrodošli v digitalni dobaviteljski dobi...

Krištof Zevnik

Vstop v Menjalnico...