Na 45 % klancu med proizvajalcem in dobaviteljem

Proizvajalec na Medikontu nas prosi, če lahko dvignemo cene za njihove izdelke za 45 %.

Izsek iz dopisovanja:

...As I explained you back in November, you received a great condition from our company, and namely we are applying to you the distributor prices instead of the dentist ones. As I suggested you, you had to increase your prices because they were too low and this lowers the perception of the quality of our products because they are undersold.

Please, again, I ask you to increase your prices at the same level as the other distributors in Slovenia, otherwise sooner or later our company management will have to take provisions, like for example applying the dentist price list to you. I am sure that you can align your prices to the distributors’ ones and still be competitive service-wise and still gain enough.

Dvig utemeljuje:

1. Nizka cena = slaba kvaliteta

V zavesti potrošnika je prepričanje, da nizka cena pomeni tudi slabšo kvaliteto izdelka. V določeni meri to drži na prostem trgu ne-zdravstvenih storitev in izdelkov, kjer si izdelki, proizvajalci in dobavitelji konkurirajo iz dneva v dan. V medicini in zobozdravstvu pa to ne drži. V zaprtem dobavnem sistemu, kjer vlada popolna asimetrija informacij in končni uporabnik (pacient) nima nobenega vedenja, kaj in kakšne lastnosti in kvalitete materialov so uporabljene pri njegovem zdravljenju, je edina oseba, ki o tem odloča zdravnik. No, tako bi vsaj moralo biti. Pa temu v Sloveniji ni tako...

Kaj pa če je zdravnik pod vplivom splošnega potrošniškega prepričanja, da nizka cena pomeni tudi slabšo kvaliteto? In kaj če se pri tem prepričevanju vmeša se Dobaviteljska Slovenija z vsemi “storitvami”, “službenimi potmi”, večerjami, ugodnostmi “samo zate”...

Takrat zdravnik in zobozdravnik, polno zaposlen z reševanjem pacienta v razsutem Sistemu, verjame svojemu instinktu - zavesti potrošnika. Proizvajalcu je to popolnoma jasno, zato želi, da dvignemo ceno njegovih izdelkov za 45% in se izenačimo z ostalimi slovenskimi distributorji, ki ravno tako vršijo dobavo izdelkov omenjenega proizvajalca.

2. Proizvajalci in dobavitelji z roko v roki

Proizvajalec bo vedno zaščitil dobavitelja. Dobavitelj ima dostop do zdravnika. Vse to drži, oz. je držalo, dokler se ni nekdo spomnil, da lahko svetovni splet poveže direktno zdravnika in proizvajalca. Kot nam je znano, pa digitalna tehnologijo napreduje počasi v vse pore našega življenja. Vendar to gre počasi. Prehod iz fizične distribucije v digitalno bo v EU potekal še kar nekaj časa. Pri nas pa vsaj 2x dlje kot v EU. Če ne bomo prej izstopili iz EU…

In kaj bo storil Medikont?

Projekt dobiva zanimive razsežnosti iz katerih se lahko marsikdo nauči kaj koristnega. Cene izdelkov bomo še znižali! Z vsakim novim članom bo moč združevanja še večja. Pri tem bi lahko odigrala vlogo tudi Zdravniška zbornica.

Medikont se bo v prihodnje zaprl za javnost in postal samo ekskluzivno dostopen zdravniku in zobozdravniku, ki nima povezav z dobavitelji.

Krištof Zevnik

Razkritje: Sem ustanovitelj skupinskega naročanja neposredno pri proizvajalcu.