Prerokba

Minilo je natanko 6 let od dejavne ustanovitve Medikonta. Uradno je bil Medikont ustavnovljen z objavo v glasilu ISIS, oktobra 2011.

Takrat smo prvič v Sloveniji predstavili kompatibilnost vsadkov 5,7° razreda. Medikont je leto prej s pomočjo specifikatorjev na slovenski trg vpeljal korejsko podjetje DIO Corporation in predstavil implantatni sistem DIO Narrow Fix. Ekskluzivo nad DIO implantati je leto kasneje prevzelo podjetje DiDios. Podjetje je bojda žalostno izpadlo in dobaviteljskega ravsa za milijonske dobičke v Sloveniji z implantati Ankylos© in je potrebovalo nekaj podobnega, kompatibilnega...

Skupnost Medikont se je prva uprla na marketingu utemeljeni medicini (marketing - based medicine) in povzročila vihar v slovenskem kozarcu. Kmalu po objavi je Densply, kupil 25% delež podjetja DIO Corportion. Seveda ni objava botrovala nakupu Densply, ampak je bil tovrsten nakup že znanilka tektonski premikov v svetu marketinga vsadkov. 

Le nekaj dni po objavi na portalu Medikont in v reviji ISIS o kompatibilnosti sistemov, je sledil klic podjetja DIO na zahtevo Densply, naj umaknemo povezavo o kompatibilnosti sistemov Ankylos© in DIO Narrow Fix©. Opinon leaderji slovenske marketinške mlakuže so bili bojda zgroženi nad prispevkov v reviji ISIS.

6 let kasneje je imel Medikont več kot prav. Interkompatibilnost je dejstvo. Eksluziv skoraj da več ni. Abutmente in implantate za 10 najbolj prisotnih sistemov izdeluje ogromno podjetji (več v naslednjih prispevkih) - GiEssE, Dess, Medentika in še bil lahko našteval...Patenti niso kršeni, ker jih nikoli ni bilo!

O marketing based medicine in posledicah le-tega za slovenski zobozdravstveni trg pa v enem izmed prihodnji prispevkov.

Torej, članek izpred 6 letih. Več kot aktualen še danes:


Medikont.si - zdravniška trgovalna skupnost

Zdravniki in zobozdravniki (v nadaljnje zdravniki) se pri svojem delu srečujemo z vrsto dilem, ki posredno ali neposredno vplivajo na naše delo. Poslovanje zdravnika je ključnega pomena tako za vsakega zasebnika, kot za javno ustanovo.

Globalizacija, digitalna komunikacija, medicinska informatika redkokateremu slovenskemu zdravniku v današnjem trenutku spreminja način njegova dela. Pa bo tako ostalo za vedno?

Spremembe na področju aktivnega upravljanja z udeležbo zdravnika, kot odločevalca in ustvarjalca dodane vrednosti so več kot potrebne.

Racionalizacija poslovanja, povezovanje zdravnikov v zdravniške skupnosti, nerazumljive forme "javnega" naročanja, globalizacija trgov, rast novih gospodarskih in razvojnih velesil so botrovale odločitvi o ustanovitvi zdravniške trgovalne skupnosti Medikont.

Socialno mreženje je trenutno v razmahu. Kaj pravzaprav to pomeni za zdravnika pri njegovem delu?

V zadnjem letu so socialna omrežja pokazala, da je povezanost istomislečih ljudi preko internetnih aplikacij ključni komunikacijski vzvod za dosego nekega cilja.

Samostojni zdravniki ali pa skupina zdravnikov zaposlenih v zdravstveni ustanovi se pri svojem poslovanju srečujejo z različnimi ponudbami prodajalcev. Poleg ponudb smo zdravniki podvrženi marketinškim pristopom najbogatejših proizvajalcev in njihovih "uradnih" zastopnikov. Pogosto to pelje do uporabe "edinega" produkta, ki tudi zaradi uspešnega trženja (lobiranja) praviloma venomer pridobiva na ceni.

Nemalokrat proizvajalci in posredniki prevzemajo tudi izobraževalne pobude in s tem posegajo v sfero zdravniškega samostojnega odločanja o primernosti in uporabi izdelkov pri njihovem zdravljenju.

S premišljenim delovanjem na vseh naštetih področjih izrivajo prihajajoče majhne proizvajalce in posredno širijo trg svojega delovanja.

Globalizacija in svetovni splet prinaša zdravniku nove možnosti. S tem zavedanjem smo ustanovili zdravniško skupnost, ki preko povezovanja in skupnega naročanja komunicira s prodajalcem, proizvajalcem in pri njih dosega ugodnejše pogoje nakupa medicinskih produktov.

 

Namen Medikonta

Medikont je spletno trgovalno središče zdravnikov.

Namen Medikonta je poiskati proizvajalce oz. prodajalce z vsemi potrebnimi specifikacijami in certifikati. Medikont spodbuja premišljeno naročilo na veliko in združuje več posameznih zdravnikov in ustanov v dogovoru pri nakupu pa deluje kot eden. Medikont oz. zdravniki se lahko pri velikih naročilih povežejo neposredno s proizvajalcem, če politika poslovanja proizvajalca to omogoča. V nasprotnem Medikont išče najugodnejšega prodajalca in zastopnika. Namen Medikonta je uravnotežiti stroške zdravniškega dela in stroške, ki so z njim povezani.

Pravila Medikonta

Medikont za učinkovito delovanje postavlja 4. pravila:

1. V Medikontu lahko sodelujejo samo registrirani uporabniki.

2. Pobudno za skupno naročilo lahko sproži vsak registriran uporabnik.

3. Medikont določi minimalno naročniško količino (MQO - Minimum Quantity Order), s katero lahko neposredno komunicira s proizvajalcem.

4. Ko uporabniki dosežejo minimalno naročniško količino (MQO) in preko predplačila na Medikont zberejo finančna sredstva, Medikont sproži postopke nakupa in dobave.

Kako sodelovati na Medikontu

Na Medikontu zdravnik lahko sodeluje kot naročnik (zdravnik ali ustanova) ali/in zdravnik - ocenjevalec. V Medikontu sodelujejo zdravniki - ocenjevalci, ki predhodno iščejo produkte, substitute obstoječih uveljavljenih produktov, zbirajo specifikacije, opravijo potrebna testiranja in skrbijo za kvalitetne standarde produktov. Zdravniki - ocenjevalci lahko tudi komunicirajo z uveljavljenimi proizvajalci oz. njihovimi posredniki in iščejo nove možnosti posredovanja in prodaje produktov.

Medikont preko svojega spletišča nudi možnost tudi prodajalcem in proizvajalcem, da preko zdravnikov - ocenjevalcev vključijo svoj izdelek v trgovalno skupnost. Medikont za specifične proizvajalce razvija tudi zdravniško izmenjalno skupnost, v kateri si zdravniki produkte lahko med seboj izposodijo, zamenjajo ali prodajo.

Medikont je zaenkrat odprto - zaprtega tipa, kar pomeni, da so določene vsebine, zaradi razvoja aplikacije dostopne samo zdravnikom - ocenjevalcem. Medikont vabi vse zdravnike, ki so zainteresirani za sodelovanje.

Prosim pišite na info@medikont.si ali pa poiščite kolega, ki že sodeluje pri projektu Medikont.si. Zaradi boljšega komuniciranja s proizvajalci je spletni portal Medikont.si v angleškem jeziku. V prihodnje bodo prizadevanja usmerjena tudi v slovensko verzijo spletnega portala.

 

Primer produkta na Medikontu

V skupnem sodelovanju s južnokorejskim proizvajalcem zobozdravniških implantatov DIO CORPORATION je Medikont dobil dovoljene za zbiranje naročil, ki se uporabljajo v zobozdravstvu - oralni kirurgiji. Proizvajalec je zagotovil vse potrebne specifikacije in certifikate. Proizvajalec je z večjim deležem prisoten na azijskem trgu in Bližnjem Vzhodu. Prisoten je tudi v Severni, Južni Ameriki in v Evropi.

Zdravniki - ocenjevalci so pred iskanjem produkta postavili nekaj iskalnih "filtrov" za ustrezen implantatni sistem:

  1. Premersko - nivojna razlika (platform switching)

  2. Ustrezni premer implantata

  3. Progresivni navoj

  4. Notranja konusna povezava 

Ocenjevalni parametri so bili postavljeni na podlagi, pri nas najbolj uporabljenega, sistema, podjetja Densply - Friadent.

Proizvajalec DIO CORPORATION je konec leta 2010 izdal sistem Narrow Fix.

Sistem DIO Narrow fix je kompatibilen z uveljavljenim implantatim sistemom.

Z dostopnostjo patentnih rešitev se lahko pričakuje v prihodnje še več kompatibilnosti med posameznimi sistemi. Za zdravnika pa to pomeni večjo možnost izbire, v slovenskem prostoru pa morda tudi s pomočjo Medikonta do ugodnejše cene.

Medikont v prihodnje

Medikont je idejna spletna rešitev, ki bo dobivala na veljavi z vsakim novi članom. Vse ostalo je stvar komunikacije in spleta.  

Razkritje: Avtorja za ustanovitev in izvedbo spletne platforme Medikont.si nisva prejela nobenega plačila od kateregakoli prodajalca, proizvajalca, prav tako ne zastopava nobenega prodajalca ali proizvajalca in nimava sklenjenega nobenega pisnega ali ustnega dogovora o ekskluzivnem zastopanju, promoviranju ali reklamiranju kateregakoli izdelka na spletnem portalu Medikont.si.

Krištof Zevnik, Gregor Jerše