Sedem stopnic do zdravstvenega sistema v Sloveniji

Dr. Tina Bregant, zdravnica  -  revija OnaPlus, april 2019

  1. Bolnikom omogočite enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki bo temeljila na zaupanju in spoštovanju med bolniki in zdravniki. Ne le na papirju, ampak tudi v praksi. 

  2. Podprite ključne ljudi – delavce, ki bodo zdravstveno reformo izvajali. Dajte jim svobodo in posledično odgovornost, da bodo po najboljših močeh delali to, kar najbolje znajo: skrbeli za zdravje državljanov v varnem okolju.

  3. Popravite izjemno škodljive zakone, sprejete v preteklem mandatu vlade (ZZDej in ZZdrS), ki zdravnikom odvzemajo avtonomijo in diskvalificirajo njihovo formalno pridobljeno znanje. 

  4. Popravite in spremenite Splošni dogovor in delovanje monopolne zavarovalnice ZZZS, ki s sistemom birokratskih nadzorov, kazni, nevarnim neupoštevanjem standardov in normativov ter nesmotrno plansko delitvijo sredstev kaznuje delavce, tako imenovane vlečne konje v primarnem zdravstvu, ter tako posredno škoduje bolnikom, namesto da bi ščitila njihov najvišji interes: dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo, za kar ZZZS vsi plačujemo. 

  5. Uredite transparentno, zadostno in trajnostno naravnano financiranje zdravstva. Pri porabi denarja namenite posebno pozornost osebni integriteti ljudi, ki z denarjem upravljajo. 

  6. Uredite položaj zdravnikov in zdravstvenih delavcev v sistemu javnih uslužbencev – tudi če to pomeni izstop iz tega sistema. Tako bodo zdravniki ostali v primarnem zdravstvu, mladi pa se bodo odločali za ta poklic. 

  7. Pri delu bodite pošteni, srčni, pogumni, razsodni, dobronamerni, samodisciplinirani, učljivi in etični.